Światło w okresie inkubacji poprawia jakość piskląt oraz zmniejsza ilość zachowań powodowanych przez stres

Publicatiedatum: 03 pa¼dziernik 2017

Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się zachowaniu kur niosek, zwłaszcza w perspektywie nadchodzącego zakazu korekty dzioba. Verbeek za pomocą genetyki Novogen przygotowywał się na tego typu zmiany. Jednakże, genetyka nie jest jedynym istotnym czynnikiem decydującym o dobrych wynikach stada. Inkubacja, odchów oraz stabilne zarządzanie stanowią w 70% o sukcesie cyklu produkcyjnego. Praca nad wynikami osiąganymi w okresie cyklu produkcyjnego rozpoczyna się już w trakcie procesu inkubacji; środowisko, w którym rozwija się embrion ma duży, nieodwracalny wpływ na zdrowie oraz zachowanie kury w późniejszym życiu. Różne badanie wykazały już pozytywny wpływ światła w okresie inkubacji na jakość piskląt oraz zachowania powodowane przez stres (Archer en Mench, 2013; Domingue en Archer, 2014). Pozytywny wpływ na reakcję na stres wydaje się być szczególnie ważny w przypadku gdy chodzi o dziobanie piór oraz kanibalizm.

W wylęgarni Verbeek w Zeewolde przeprowadzono kilka badań dotyczących zastosowanie światła w okresie inkubacji. Wyniki przeprowadzonych testów pokazały, iż program oparty na 12 godzinach światła a następnie 12 godzinach ciemności w inkubatorze poprawia jakość piskląt, zmniejsza ilość piskląt drugiej klasy oraz pozytywnie wpływa na jakość pępków. Co więcej, procent YFBM – Yolk Free Body Mass (waga pisklęcia bez żółtka) w stosunku do całkowitej masy pisklęcia jest wyższy w przypadku piskląt, które zostały poddane działaniu światła w trakcie procesu inkubacji. YFBM pokazuje w jakim stopniu pisklę były zdolne do przekształcenia swojego żółtka w organy oraz tkanki. Wyższy wskaźnik YFBM wskazuje lepszą konsumpcję żółtka, co może prowadzić do lepszego rozwoju pisklęcia, które zostało wystawione na działanie światła podczas procesu inkubacji. 

Rys 1. Procent YFBM – masy ciała bez żółtka w stosunku do całkowitej masy ciała pisklęcia
D = 24 h ciemności, LD = 12 h światła, 12 h ciemności, L = 24 h światła

Poza jakością pisklęcia, oceniano także zachowanie powodowane przez stres przy użyciu testu Tonic Immobility. W tego rodzaju testach, pisklę kładzie się na plecach i puszcza dopiero po określonym okresie czasu. Czas, który pisklę potrzebuje aby ponownie stanąć na własnych nogach wskazuje na jego żywotność oraz podatność na stres. Wyniki badań pokazały, iż pisklaki wystawione na działanie  programu 12 godzin światła – 12 godzin ciemności wykazywały lepszą odporność na stres.


Rys 2. Procent piskląt z wysoką podatnością na stres wg testu Tonic Immobilityt
D = 24 h ciemności, LD = 12 h światła, 12 h ciemności, L = 24 h światła

Wpływ światła w okresie inkubacji na podatność piskląt na stres wydaje się być powiązany z produkcją melatoniny oraz kortykosteronu, które to podlegają rytmowi okołodobowemu. Produkcja melatoniny jest wyższa w okresie ciemności, podczas gdy produkcja kortykosteronu jest wyższa w momencie wystawienia na działanie światła. Poprzez zastosowanie rytmu okołodobowego już w trakcie procesu inkubacji, embrion zostaje lepiej przygotowany na środowisko po wylęgowe, co ma pozytywny wpływ na zdolność pisklęcia do przystosowania się do czynników zewnętrznych (Özkan et al., 2012). Ponadto, stymulacja światłem w czasie inkubacji powoduje niższe średnie stężenie kortykosteronu oraz mniejszy wskaźnik podatności na stres (Archer en Mench, 2013).

Można wnioskować, iż stymulacja światłem w trakcie procesu inkubacji ma pozytywny wpływ na jakość piskląt oraz ich późniejszy rozwój. Co więcej, wydaje się, iż zastosowanie programu 12h światła – 12 h ciemności w inkubatorze może obniżyć podatność na stres. Obecnie przeprowadzane badania zostały ograniczone do wylęgarni, w której jakość piskląt oraz ich rozwój określa się na podstawie pierwszego dnia ich życia. W kolejnych badaniach będzie oceniany wpływ stymulacji światłem w okresie inkubacji na zachowanie oraz rozwój piskląt w trakcie odchowu.

Inne posty

Kokcydioza – czym jest i jak się przed nią chronić?

26 kwiecieñ 2018 - Kokcydioza to powszechna nazwa choroby jelit u drobiu wywołana przez pasożytnicze pierwotniaki z rodziny Eimeria. Kury zarażają się kokcydiozą poprzez...
Czytaj więcej

Kremowa skorupa? – tak to NOVOgen Tinted !!!

26 kwiecieñ 2018 - W ostatnich latach w Polsce nastąpił ogromny powrót zainteresowania jajkiem z kremowym kolorem skorupy. Tego rodzaju jaja cieszyły się popularnością...
Czytaj więcej

Targi Agrodays. Dni Hodowcy 2017

03 pa¼dziernik 2017 - Mamy zaszczyt poinformować Państwa, iż  w dniach 14-15 października 2017 odbędą się targi Agrodays, na których jedną z wystawiających się firm...
Czytaj więcej