Kury nioski Verbeek

Obserwuj stada kur rasy Novogen!
Co tydzień znajdą tu Państwo najnowsze zestawienie wyników osiąganych przez kury Novogen.

Kura Verbeek-Novogen

Doskonałe wyniki naszych kur niosek bazują na:

produkcji, ciągłości i jakości jaj.
Oprócz zużycia karmy najważniejszymi czynnikami określającymi opłacalność hodowli są: liczba nadających się do podziału na klasy jaj oraz skorupki o dobrej jakości i zabarwieniu.

zachowaniu i zdolnościach przystosowawczych. 
Kury, zarówno obecnie jak i w przyszłości, muszą być niezwykle wytrzymałe. Odbiorcy na rynku żądają kur, które są łatwe w hodowli. Do przyczyn takiego zapotrzebowania można zaliczyć prawo o ograniczeniu ingerencji chirurgicznych u zwierząt, coraz większą skalę działalności przedsiębiorstw lub też rozpoczęcie działalności dodatkowej. W tym celu hodowcy potrzebują kur o dobrym upierzeniu i spokojnym zachowaniu. Kura rasy Novogen wyróżnia się w tym zakresie na tle innych kur, poprzez swoją ciekawość, odporność na stres i właściwe zachowania gniazdowe.

żywotności i witalności. 
Hodowcy drobiu są w stanie utrzymywać jedno stado niosek przez coraz dłuższy czas. Jest to możliwe dzięki zdrowym kurom i długiemu okresowi nieśności.

konwersji paszy. 
W czasach, gdy pasza drożeje, niezwykle istotne jest, aby kury były karmione wydajnie i dobrze przyjmowały zmiany w składzie paszy. Zwłaszcza ten ostatni aspekt jest standardowo wdrażany w programie odchowu kur rasy Novogen.

Genetyczne możliwości naszych kur niosek w zakresie powyższych kwestii w znacznym stopniu wpłyną na rentowność Państwa fermy. Również z tego powodu Verbeek zdecydował się na współpracę z francuską firmą hodowlaną Novogen. Cele hodowli, jakie stawia sobie Novogen, są zgodne z wyznawaną przez Verbeek ideą dostarczania kur najwyższej jakości. Firma Verbeek, występująca jako niezależne ogniwo pomiędzy fermami kur niosek a zakładem odchowu, ma istotny wpływ na założenia hodowlane Novogen. Firmy Novogen i Verbeek mają wspólną wizję: aby wyróżniać się jakością i innowacyjnością!

Oferowana przez Verbeek kura NOVOgen Brown Light znosi większe ilości nadających się do podziału na klasy jaj i osiąga doskonałe wyniki pod względem najniższych kosztów paszy na wyprodukowane jajo klasy A.

Oferowana przez Verbeek kura NOVOgen Brown gwarantuje produkcję dużej ilości brązowych jaj klasy A o wyższej wadze.

Oferowana przez Verbeek kura NOVOgen White produkuje wiele kilogramów jaj przy korzystnym współczynniku konwersji paszy.