NOVOgen Brown Light

  • Zdrowe i żywotne
  • Dużo jaj klasy A
  • Stała krzywa nieśności
  • Wyselekcjonowane pod kątem zachowania
  • Dobrze szkolone
  • Przyjemne w pracy
  • Dobre upierzenie
  • Niska konwersja paszy
  • Niska amortyzacja na nioskę
  • Dobre zachowanie gniazdowe

NOVOgen Brown Light to wytrzymała, żywotna kura nieśna, składająca wiele brązowych jaj klasy A. Zachowanie ma duży wpływ na wyniki osiągane przez nioski, wpływa bowiem na jakość jaj, zachowanie gniazdowe i żywotność kur (co oznacza mało ubytków w stadzie). Od zachowania kur zależy też, jakiego nakładu pracy będzie wymagać ich hodowla. Dlatego też rasa ta została odchowana pod kątem utrwalenia właściwych zachowań, a przede wszystkim uzyskania wysokiej produkcji.

Kury NOVOgen Brown Light cechują się dobrym upierzeniem i utrzymują wysoką nieśność przez długi okres, produkując jaja wysokiej jakości. Wyniki techniczne kur NOVOgen Brown Light potwierdzają wysoką opłacalność hodowli: ilość znoszonych przez nie jaj klasy A jest wysoka zarówno na początku, jak i pod koniec krzywej nieśności. Nioski te gwarantują jednak nie tylko rentowność, ale przede wszystkim mocne i ładnie zabarwione skorupy jaj. Opłacalność hodowli kur NOVOgen Brown Light jest jeszcze większa, jeśli weźmie się pod uwagę ich żywotność, dużą ilość składanych jaj i wydajne zużycie paszy. NOVOgen Brown Light jest doskonałym wyborem dla każdego hodowcy, który chce uzyskać dobry zysk sprzedając brązowe jaja na sztuki!

„Wytrzymała kura nioska, cechująca się długim okresem nieśności i wydajnym zużyciem paszy.”

Fakty

Okres odchowu (0-18 tygodni)

Waga w 18. tygodniu 1500 g

Okres nieśności

50% w produkcji 20 - 21 tygodni

Na hodowaną kurę (85 tygodni)

Ilość jaj 386 t
Średnia waga jaja 62,3 g
Zużycie paszy (na dzień) 118 g
Konwersja paszy 2,26 kg
Średnia ilość paszy na jajo 141 g

Na hodowaną kurę (85 tygodni)

Zachowanie gniazdowe dobre
Upierzenie dobre
Wytrzymałość skorupy jaj bardzo dobra
Kolor skorupy jaj bardzo dobry
Żywotność (współczynnik przeżycia) 93 - 95%

Daria Owczarek-Okorska

Realizacja sprzedaży / administracja
T +48 513 085 539
E office@verbeek.com.pl