O firmie Verbeek

Różnica tkwi nie tylko w kurze, ale i w naszym podejściu do odchowu ...

Wylęgarnia Verbeek, Holandia działa w samym sercu holenderskiego regionu hodowców kur niosek. Verbeek dostarcza jaja wylęgowe, pisklęta i młode nioski fermom zarówno w Holandii jak i całej Europie. Siedziba główna firmy mieści się w Lunteren a nowoczesna wylęgarnia znajduje się na przemysłowym polderze w  Zeewolde.

Jako partner hodowców drobiu, firma Verbeek pozostaje wierna swoim korzeniom. Państwa życzenia są dla nas zawsze najważniejsze, i dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Państwu uzyskać najlepsze wyniki w hodowli. W tym celu Verbeek wybiera rasy niosek o najlepszym potencjale genetycznym, takie jak kury Novogen. Jeśli chodzi o kierowanie hodowlą, chętnie dzielimy się z Państwem posiadaną wiedzą i doświadczeniem we wszystkich kwestiach, jakie są Państwu potrzebne przy prowadzeniu działalności. Zespoły Verbeek, z zamiłowaniem do kur i piskląt, współpracują wraz z hodowcami drobiu aby prowadzone przez nich fermy były bardziej zrównoważone zarówno pod względem opieki weterynaryjnej, jak i zarządzania. Zawsze kładziemy przy tym nacisk na troskę o zdrowie drobiu, obowiązujące ustawodawstwo i regulacje, bezpieczeństwo żywności i higienę, czyli wszystkie praktyki i zasady stosowane w całej organizacji Verbeek (posiadającej certyfikat NEN ISO 9001).

 

 

Więcej informacji

Misja

Rozwój poprzez innowacyjność i osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku kur niosek

Liczba ludności świata nieustannie wzrasta. Zwiększa się też światowe spożycie jaj. Oznacza to wiele nowych możliwości, również dla firmy Verbeek. Jednocześnie świat (rolnictwa) zmienia się w niesłychanym tempie. Zmiany w prawie i regulacjach, umiędzynarodowienie rynku paszy i jaj, zwiększenie skali produkcji przez fermy, wymogi w zakresie ochrony środowiska – to najważniejsze kwestie i wyzwania, jakie w przyszłości coraz częściej będą czekać firmę Verbeek. Wymagać one też będą coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań.
Jako w pełni niezależny partner hodowców, firma Verbeek pragnie się nieustannie wyróżniać wśród innych dostawców na rynku europejskim. Nadrzędnym celem naszej działalności jest zapewnienie hodowcom kur niosek najlepszych wyników poprzez uzyskanie przez nas wiodącej pozycji na tym rynku. Aktywny udział zaangażowanych zespołów Verbeek z branży hodowli kur niosek gwarantuje przy tym nowe możliwości w zakresie innowacji i rozwoju produktów.

Wizja

Odpowiedzialna hodowla kur, w sposób wyróżniający się pod względem genetyki i zarządzania zootechnicznego 

Aby realizować swoją misję, firma Verbeek pragnie oferować swoim klientom kury o najlepszym dostępnym potencjale genetycznym, stworzonym przez firmę Novogen. Dzięki naszej innowacyjności, doświadczeniu oraz systemowi zarządzania w zakresie wylęgu, odchowu i produkcji, hodowcy są w stanie uzyskać najlepsze wyniki w pracy z kurami tej rasy.
Firma Verbeek jest też zdania, że to na niej, jako na ogniwie pomiędzy zakładami odchowu, fermami kur niosek i ostatecznie detalistami, spoczywają niezwykle odpowiedzialne zadania w dziedzinie zdrowia i dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa biologicznego oraz higieny. Dlatego też stawia zarówno sobie, jak i swoim dostawcom najwyższe wymogi w tym zakresie. Dzięki temu udało się jej uzyskać certyfikat wdrożenia normy NEN ISO 22000 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności i świadectwo NVWA (Holenderskiej Agencji ds. Żywienia i Bezpieczeństwa) dla związanego z ptasią grypą podziału rynków UE na grupy.

Wartości firmy Verbeek

Firma Verbeek dąży do zapewnienia klientom najwyższej jakości i zysku. Jej działalność jest zawsze nierozłącznie związana z przestrzeganiem wymogów prawnych, socjalnych i środowiskowych, jakie obowiązują w całej organizacji Verbeek na podstawie m.in. certyfikatu NEN22000 HACCP. Występując jako niezależny partner, firma Verbeek posiada pełną kontrolę i istotny wpływ na założenia hodowlane, aby potencjał genetyczny kur był nieustannie dostosowywany do wymogów rynku. Ponadto dzięki wysokiej innowacyjności nasza organizacja wyróżnia się na tle innych konkurentów pod względem zootechnicznym i weterynaryjnym.