Stada rodzicielskie

Stada rodzicielskie dostarczane przez Verbeek są hodowane w kilku wyspecjalizowanych zakładach odchowu i rozrodu na terenie całej Holandii, jak również w regionach o niewielkiej ilości ferm drobiu. W kurnikach przeznaczonych do odchowu nasi partnerzy, przy intensywnym wsparciu technicznym i opiece weterynaryjnej zapewnianej przez specjalistów z Verbeek, chowają młode kury i koguty do osiągnięcia przez nie 18. tygodnia życia. 18-tygodniowe ptaki są następnie przewożone do reprodukcyjnych ferm drobiu, w których kury każdego roku składają miliony jaj lęgowych. Specjalny program automatyzacyjny Eggstra zapewnia zestawienie rejestrowanych danych, takich jak zużycie paszy i odsetek nieśności. Zarówno w fermach zajmujących się odchowem, jak i reprodukcją, panuje surowy rygor w zakresie higieny. Dzięki temu maksymalnie obniżone zostaje ryzyko wystąpienia skażenia. Taki system gwarantuje ciągłość dostaw jaj lęgowych do wylęgarni. Duża pula kur stada rodzicielskiego w połączeniu z potencjałem wylęgowym i możliwościami transportowymi sprawiają, że jednorazowo każdego dnia możliwa jest dostawa ponad 150 000 piskląt.