Wpływ masy ciała młodych kur na wagę jajek NOVOgen WHITE oraz NOVOgen BROWN

Publicatiedatum: 17 wrzesieñ 2015

Wyniki ekonomiczne fermy jaj zależą zarówno od wysokości jej opłat jak i uzyskanych zysków. Zyski związane są głównie z ilością oraz wagą jaj przypadających na daną kurę. We wszystkich przypadkach, im wyższa będzie liczba sprzedanych jaj tym wyższy będzie zysk, ale nie zawsze ta sama zasada odnosi się do wagi jajka. Zgodnie z wymogami rynku i zapotrzebowaniem na konkretną  wagę jajka konieczne jest odpowiednie dostosowanie strategii zarządzania gospodarstwem. Na wagę jaj mogą wpływać różne parametry: 

  • Rasa i genetyka
  • Karmienie
  • Jednolitość stada
  • Wiek w dojrzałości płciowej
  • Masa ciała na początku nieśności
  • Program świetlny w procesie produkcyjnym

Poza genetyką, masa ciała na początku nieśności jest głównym czynnikiem wpływającym na wagę jaj. Tabela poniżej pokazuje wpływ masy ciała młodych kur na wagę jaj. Uważamy, że różnica 80g wagi ciała młodej kury, w okresie nieśności powoduje różnicę 1g wagi jajka.

 

Tabela 1: Wpływ masy ciała młodych kur w 127 dniu na produkcje

Masa ciała kury Wiek przy 50% nieśności Poziom nieśności (%) Waga jajka (g) Masa jajka (g/dzień)
1535 g
1585 g 
1620 g
1665 g
141
141
143,0
142,0
91,3
92,1
91,0
91,0
60,5
60,7
61,8
61,7
55,3
55,8
56,1
56,2

Program świetlny, to kolejny sposób, aby dostosować wagę jaj poprzez manipulację dojrzałości płciowej na skutek, której ulega zmianie masa ciała. Na przykład, wczesna stymulacja świetlna spowoduje szybsze wprowadzenie w proces nieśności, niższą masę ciała i co za tym idzie także mniejszą wagę jaj. Wykazano, że wprowadzona w nieśność kura nawet o jeden tydzień wcześniej będzie nosić jaja o 1g mniejsze a liczba zniesionych jaj w 74 tygodniu zmniejszy się o 5.  
Poniższe tabele oraz wykresy przedstawiają wpływ różnych programów światlnych na masę ciała kur NOVOgen Brown oraz wagę jaj przy ich standardowym wzroście. 


Tabela 2: Wpływ masy ciała przy stymulacji światłem na wyniki produkcyjne kur NOVOgen Brown

Masa ciała młodej kury podczas stymulacji światłem (g) 1250 1400 1550
Masa ciała kury przy 50% nieśności (g)  1610 1660  1700
Wiek przy 50% nieśności (w tygodniach) 20,5 21,5 22,5
Waga jajka w 50 tygodniu (g)   62,3 63,1  63,9
Liczba jajek w 74 tygodniu  334,0 329,5  325,0
Liczba jajek w 90 tygodniu 409,0 406,0 403,0
Waga jajka w 74 tygodniu (g) 20 760 20 730 20 650
Waga jajka w 90 tygodniu (g) 25 650  25 810  25 920

             
          Wykres 1 oraz 2: Wpływ masy ciała przy stymulacji światłem na produkcję oraz wagę jajka
            
         
           
            
            

Zgodnie z wymogami rynku, istnieją dwa sposoby regulacji wagi jaj: pierwszy z nich dotyczy manipulacji wagą ciała kury a drugi polega na manipulacji poprzez program świetlny. Aby otrzymać odpowiednio wysoką wagę jaj należy zwrócić uwagę zarówno na masę ciała kury jak i jej wiek. Co za tym idzie kury muszą być ważone co tydzień podczas całego procesu odchowu. 

Uwaga: wyniki i dane zawarte w tym dokumencie uzyskane zostały na podstawie własnych doświadczeń i badań przeprowadzonych wśród naszych stad oraz stad klientów Verbeek. W żadnym przypadku dane zawarte w niniejszym dokumencie nie gwarantują uzyskania takich samych wyników w innych warunkach żywienia, wielkości stada lub w środowisku fizycznym i biologicznym,  w którym ma miejsce odchów. Zastosowanie wyżej wymienionych wskazówek nie gwarantuje osiągnięcia takich samych wyników w każdym stadzie. NOVOGEN nie bierze odpowiedzialności za dokładność i kompletność informacji zawartym w niniejszym dokumencie. 
          

 

 

 

Inne posty

Kokcydioza – czym jest i jak się przed nią chronić?

26 kwiecieñ 2018 - Kokcydioza to powszechna nazwa choroby jelit u drobiu wywołana przez pasożytnicze pierwotniaki z rodziny Eimeria. Kury zarażają się kokcydiozą poprzez...
Czytaj więcej

Kremowa skorupa? – tak to NOVOgen Tinted !!!

26 kwiecieñ 2018 - W ostatnich latach w Polsce nastąpił ogromny powrót zainteresowania jajkiem z kremowym kolorem skorupy. Tego rodzaju jaja cieszyły się popularnością...
Czytaj więcej

Światło w okresie inkubacji poprawia jakość piskląt oraz zmniejsza ilość zachowań powodowanych przez stres

03 pa¼dziernik 2017 - Obecnie coraz więcej uwagi poświęca się zachowaniu kur niosek, zwłaszcza w perspektywie nadchodzącego zakazu korekty dzioba. Verbeek za pomocą genetyki...
Czytaj więcej