Odchów

Z naszej wylęgarni pisklęta trafiają do fermy zajmującej się odchowem drobiu na okres chowu. Celem odchowu prowadzonego przez firmę Verbeek jest dostarczanie żywotnych i dojrzałych do niesienia jaj kur, dostosowanych do Państwa szczególnego systemu hodowli, które szybko zadomowią się na każdej fermie. Tylko wówczas dobra nioska może uzyskać pełnię swoich uwarunkowanych genetycznie możliwości produkcyjnych.

Specyfikacja koncepcji odchowu Verbeek:

  • Jasna klasyfikacja systemu odchowu firmy Verbeek:
  • Jednorodny i jasno określony program szkolenia dla Państwa kur.
  • Zaangażowani partnerzy od odchowu.
  • Jednolita metoda odchowu.
  • Jasny cel szkolenia dla kur, dostosowany do warunków na docelowej fermie.
  • Brak ustępstw w kwestiach zdrowotnych.
  • Opieka weterynaryjna.
  • Opieka naukowa nad hodowlą.
  • Pomoc partnerom w kwestiach odżywiania.
  • Odporność dzięki żywotności i prawidłowej budowie szkieletu.

Osiągnięcia Państwa stada podczas pobytu na fermie odchowu są rejestrowane w tzw. „kurzym paszporcie”. Dokument ten umożliwia szybki wgląd w najważniejsze aspekty rozwoju kur, takie jak waga, jednorodność i zużycie paszy w ciągu 18 tygodni. Przejrzystość i monitoring to kolejne podstawy naszego podejścia do hodowli kur!