Odchów w systemie

Odchów w systemie Nivo Varia

 •  Nivo Varia gwarantuje dobrze wyszkolone, aktywne kury, które z powodzeniem dostosują się do każdego systemu wolierowego.
 •  Optymalny rozwój zachowania, m.in. przez stymulację dziobania i grzebania w podłożu już od 1. dnia.
 •  Regulowane na wysokość platformy ułatwiają kurom przemieszczanie się w systemie oraz znajdowanie wody i paszy.
 •  Kury mają zapewnioną dużą swobodę poruszania się.

Odchów w systemie wolierowym

 •  Odchów w systemie wolierowym gwarantuje aktywne, żywotne kury, nadające się do chowu ściółkowego.
 •  Poprzez sterowanie wodą, kury uczą się poruszać w systemie hodowli.
 •  Platformy zawieszone pomiędzy rzędami polepszają możliwości sterowania wodą. Dzięki temu kury uczą się lepszego przemieszczania się w całym systemie.

Odchów w systemie Nivo

 •  Dzięki zamontowaniu platform, nad którymi umieszczona jest woda, kury uczą się latać. W ten sposób w późniejszym okresie łatwo przemieszczają się w docelowym systemie hodowli.
 •  Odchowane w ten sposób kury świetnie przystosowują się do chowu wolierowego.
 •  Kury nieśne odchowane w systemie Nivo nadają się również do chowu ściółkowego.

Odchów ściółkowy

 •  Gwarantuje żywotne kury, nadające się do chowu ściółkowego.
 •  Dzięki zastosowaniu w systemie podwyższonych platformom, kury uczą się poruszania pomiędzy różnymi poziomami, dzięki czemu później łatwiej znajdują gniazda.

Odchów do chowu w systemie klatek ulepszonych / częściowo ściółkowym

 •  Kury są hodowane na kilku kondygnacjach.